tło

Funkcjonowanie Dziennego Domu Pomocy „Aktywny Senior” czasowo zawieszone

Utworzono dnia: 13.03.2020

Szanowni Państwo!

Informujemy, ze względu na stan epidemiczny w związku z chorobą COVID-19, funkcjonowanie Dziennego Domu Pomocy w Grodzisku Dolnym jest czasowo zawieszone na podstawie zarządzenia Wójta Gminy Grodzisko Dolne.
Działalność Dziennego Domu Pomocy, w tym świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, będzie kontynuowana jak tylko pozwolą na to warunki.
O terminie wznowienia działalności Dziennego Domu Pomocy w Grodzisku Dolnym będziemy niezwłocznie informować.
Informacje można uzyskać:
– na stronie: http://gops.grodziskodolne.pl/
– pod numerem telefonu: 17 24 29 134
– e-mail: gops@grodziskodolne.pl
– na tablicy ogłoszeń Dziennego Domu Pomocy w Grodzisku Dolnym.