tło

Bon energetyczny 2024

Bon energetyczny to jednorazowe świadczenie pieniężne dla gospodarstw domowych, w których wysokość przeciętnego dochodu za 2023 roku nie przekroczyła:
• 2500 zł na osobę w gospodarstwie jednoosobowym,
• 1700 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.
Jednocześnie obowiązywać będzie tzw. zasada „złotówka za złotówkę”, co oznacza, iż bon energetyczny będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego,
a kwota bonu będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych bonów energetycznych będzie wynosić 20 zł. Poniżej 20 zł kwota bonu energetycznego nie będzie wypłacana.
Wnioski o wypłatę bonu energetycznego należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w Grodzisku Dolnym pok. 29 lub 30 w terminie od 1 sierpnia 2024 r. do 30 września 2024 r. Wnioski będzie można pobrać ze strony internetowej www.gops.grodziskodolne.pl
lub z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodzisku Dolnym pok. 29 lub 30.
W przypadku trudności z wypełnieniem wniosku istnieje możliwość kontaktu telefonicznego
z pracownikami świadczeń pod nr telefonu: 17 24 29 134, 17 24 36 163.