tło

Wesołe życie dzięki Funduszom Unijnym

Utworzono dnia: 01.12.2023

Od stycznia 2023 roku w Gminnym Ośrodku Pomocy społecznej jest realizowany projekt
pn. Projekt „Aktywny Senior – kontynuacja” nr RPPK.08.03.00-18-0024/22, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Priorytet VIII. Integracja społeczna, Działanie 8.3 Zwiększanie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych

Głównym celem projektu jest poprawa dostępności do usług społecznych na terenie Gminy Grodzisko Dolne w zakresie opieki nad osobami niepełnosprawnymi i zagrożonymi wykluczeniem społecznym. Objecie tych osób wsparciem bytowym, opiekuńczym, wspierającym oraz aktywizującym w sferze fizycznej, intelektualnej oraz społecznej.

Beneficjentami projektu są osoby starsze z terenu Gminy Grodzisko Dolne potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, które ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością wykonania co najmniej jednej z podstawowej czynności dnia codziennego.

W Projekcie uczestnicy otrzymują następujące formy wsparcia i zajęcia aktywizacyjne:

  • Wsparcie psychologiczne indywidualne i grupowe: Wsparcie zapewnia pomoc w rozwiązywaniu trudnych sytuacji, trening funkcji poznawczych i pamięci. Zajęcia realizowane w formule indywidualnej i/lub grupowej z uwzględnieniem potrzeb i preferencji Uczestników projektu .
  • Zajęcia gimnastyczne: Celem zajęć jest rozładowanie stanu napięcia psychofizycznego i mięśniowego, usprawnienie funkcji motorycznych i równowagi. Ćwiczenia dobrane do możliwości i potrzeb Uczestników. Odbywają się w Sali ćwiczeń DDP i na świeżym powietrzu. Zajęcia realizowane w formule indywidualnej i/lub grupowej z uwzględnieniem potrzeb i preferencji Uczestników projektu.
  • Senior w cyfrowym świecie: Celem zajęć jest aktywizacja Uczestników projektu w sferze intelektualnej oraz minimalizowanie odczucia zagubienia cyfrowego, niezrozumienia współczesnych czasów itp. Zajęcia obejmują naukę posługiwania się komputerem i jego wykorzystania w codziennym życiu, np. dostęp do informacji, rejestracja do lekarza, zakup środków higieny. W ramach zajęć prowadzony będzie moduł z fotografii cyfrowej.
  • Blisko natury: Celem zajęć jest wsparcie aktywności ruchowej oraz zaspokojenie potrzeby kontaktu z naturą a wspólne wykonywanie prac rozwija sferę społeczną. Uczestnicy będą mogli uprawiać kwiaty, warzywa i zioła. Prace będą wykonywane pod nadzorem opiekuna zajęć, który będzie wspierać ich swoją wiedzą i doświadczeniem w zakresie uprawy roślin. Zajęcia będą prowadzone w ogrodzie zimowym, co umożliwia uprawę roślin przez cały rok. W ramach zajęć Uczestniczy będę opiekować się również kwiatami doniczkowymi w DDP (zaspokojenie potrzeby bycia potrzebnym, pożytecznym).
  • Zajęcia rękodzielnicze: Celem zajęć jest aktywizacja społeczna i ruchowa/manualna Uczestników projektu, poprawa ich zdolności koncentracji i koordynacji; rozwój zainteresowań.
  • Zajęcia muzyczne: Celem zajęć jest polepszenie nastroju uczestników oraz rozwijanie pasji i zainteresowań poprzez słuchanie, śpiewanie, granie.
  • Jednodniowe wycieczki. W ramach projektu przewidziano 4 jednodniowe wycieczki. Wybór miejsc docelowych wycieczek będzie odbywał się z uwzględnieniem sugestii i propozycji Uczestników. W ramach projektu uczestnicy mają zapewniony: transport, wyżywienie, ubezpieczenie, bilety wstępu, opiekuna, przewodnika.
  • „W wolnym czasie”. Uczestnicy w dużej mierze mogą sami decydować, w jaki sposób spędzić swój tzw. wolny czas (indywidualizacja usług). Oprócz towarzyskich spotkań i rozmów, do wyboru będą mieli dostęp do biblioteczki wyposażonej w książki, gazety i czasopisma oraz do płyt z muzyką i filmami. Ponadto zostaną zakupione różne gry jak szachy, warcaby, karty, puzzle, scrabble itp. Do dyspozycji Uczestników jest również pokój wyciszeń. Uczestnicy mogą również brać udział w gminnych imprezach kulturalnych. Zajęcia mające na celu integrację społeczną, wsparcie sfery intelektualnej, poprawę koncentrację uwagi.
  • Warsztaty historyczne: Zajęcia o charakterze spotkań z historią w trakcie których uczestnicy mogą wspominać dawne czasy, przeglądać i opowiadać o miejscach, wydarzeniach historycznych czy zdjęciach, które są w ich posiadaniu.

Zapraszamy do obejrzenia krótkiego nagrania z życia podopiecznych Dziennego Domu.