tło

Świadczenie dobry start

300 złotych – tyle wynosi świadczenie „Dobry Start” dla każdego uczącego się dziecka. Rząd ustanowił Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”z dnia 30 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1061) program, na podstawie, którego rodziny otrzymają raz w roku 300 zł na każde dziecko uczące się w szkole – bez względu na dochody.
Świadczenie dobry start przysługuje zamieszkującym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej