tło

Świadczenia rodzinne w 2020 r. – nowy okres zasiłkowy 2020/2021

Utworzono dnia: 17.07.2020

Wnioski, które należy złożyć na okres zasiłkowy 2020/2021, w celu uzyskania świadczeń.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodzisku Dolnym informuje, że w związku
z panującą pandemią COVID – 19 istnieje możliwość wcześniejszego umówienia się na dany dzień i godzinę w związku ze zbliżającym się okresem składania wniosków na nowy okres zasiłkowy 2020/2021 na świadczenia rodzinne oraz Program „Dobry start” w celu uniknięcia dłuższego oczekiwania na możliwość złożenia wniosku na świadczenia, wynikające z dużej liczby wnioskodawców.
Wcześniejsze zapisanie się na dogodny dla Państwa termin skróci czas oczekiwania na złożenie wniosku. Zgłoszenia można dokonać telefonicznie w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Grodzisku Dolnym od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 – 15.30, tel. 17 24 29 134, 17 24 36 163.


1. Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami – wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami można składać od 1 lipca 2020 r. w formie elektronicznej za pośrednictwem:
• PUE ZUS,
• portalu empatia.mrpips.gov.pl,
• bankowości elektronicznej
lub w formie papierowej od 1 sierpnia 2020 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w Grodzisku Dolnym.
Przy ustalaniu prawa do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami obowiązują dochody za 2019 r. ze zmianami do chwili obecnej.
Kryterium dochodowe wynosi 674 zł (na osobę w rodzinie) lub 764 zł dla rodzin, których członkiem jest dziecko z orzeczoną niepełnosprawnością lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności.

2. Dobry start (300+) – wniosek o ustalenia prawa do świadczenia „Dobry start” w wysokości 300 zł można składać od 1 lipca 2020 r. w formie elektronicznej za pośrednictwem:
• PUE ZUS,
• portalu empatia.mrpips.gov.pl,
• bankowości elektronicznej
lub w formie papierowej od 1 sierpnia 2020 r. do 30 listopada 2020 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Grodzisku Dolnym.

3. Fundusz alimentacyjny -Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 800 zł. Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres zasiłkowy 2020/2021 wraz z dokumentami można składać od dnia 1 lipca 2020 r. drogą elektroniczną lub od 1 sierpnia 2020 r. w formie papierowej.

Wypełnione wnioski wraz kopią wymaganych dokumentów (np. umowy o pracę, świadectwa pracy, nakazy podatkowe) należy złożyć pracownikowi świadczeń rodzinnych w okienku podawczym w Urzędzie Gminy w Grodzisku Dolnym po wcześniejszym telefonicznym umówieniu terminu złożenia wniosku.
Wnioski można pobrać ze strony internetowej: www.gops.grodziskodolne.pl lub odebrać we wcześniejszym terminie z okienka podawczego Urzędu Gminy. W przypadku trudności z wypełnieniem wniosku istnieje możliwość kontaktu telefonicznego z pracownikami świadczeń pod nr telefonu: 17 24 29 134, 17 24 36 163.
Wnioski mogą składać jedynie osoby zdrowe, bez objawów wskazujących na możliwość wystąpienia choroby zakaźnej. W przypadku osób, które w wciągu ostatnich 14 dni miały kontakt z osobą u której potwierdzono lub podejrzewa się zakażenia SARS-CoV-2 objętych kwarantanną, a także osoby wskazujące objawy infekcji dróg oddechowych prosi się o zmianę wyznaczonego wcześniej terminu na złożenie wniosku.
Podczas składania wniosku należy mieć zasłonięte usta i nos oraz zdezynfekowane dłonie.

Świadczenie wychowawcze – 500 plus – wniosku nie składamy w 2020 r.

500 plus w 2020 r.
Wraz z nowelizacją ustawy o 500 plus okres zasiłkowy został wydłużony do 31 maja 2021 roku. Wcześniej obowiązywał on do końca września następnego roku. Osoby, które otrzymały świadczenie 500 plus na okres zasiłkowy 2019/2021, nie składają nowych wniosków!!
WAŻNE! Osoby, które otrzymały 500 plus w 2019 roku, nie składają nowych wniosków, ponieważ mają ustalone prawo do świadczeń wychowawczych do 31.05.2021 r.

Kolejne terminy składania wniosków o 500 plus dla tych osób
• od 1 lutego 2021 (w formie elektronicznej),
• od 1 kwietnia 2021 (w formie papierowej).
Zmiany w programie 500 plus nie dotyczą osób, które dopiero zaczynają korzystać z programu 500 plus.
500 plus na nowonarodzone dziecko – wniosek można złożyć drogą elektroniczną bądź w formie papierowej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Grodzisku Dolnym.
E-wnioski można składać za pośrednictwem:
• PUE ZUS,
• portalu empatia.mrpips.gov.pl,
• bankowości elektroniczną.

Wnioski do pobrania:

http://gops.grodziskodolne.pl/do-pobrania/swiadczenia-rodzinne/

http://gops.grodziskodolne.pl/do-pobrania/swiadczeni-dobry-start-300/

http://gops.grodziskodolne.pl/fundusz-alimentacyjny-2/