tło

Podsumowanie z wydawania żywności z Podkarpackiego Banku Żywności

Utworzono dnia: 05.03.2020

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodzisku Dolnym w dniu 28.02.2020r. zajmował się dystrybucją żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym – Podprogram 2019. Żywność w postaci: groszku z marchewką – 960 kg, koncentratu pomidorowego – 256 kg, buraczków wiórki – 280 kg, makaronu jajecznego – 800 kg, ryżu białego – 400 kg, kaszy gryczanej– 400 kg, herbatników maślanych – 160 kg, mleka UHT – 800 l, sera podpuszczkowego dojrzewającego – 640 kg, szynki drobiowej – 480 kg, filetu z makreli w oleju – 272 kg, cukru białego – 1200 kg, oleju rzepakowego – 800 l. Łącznie 7 448 kg żywności o wartości 38 958,23 zł zostało rozdane 400 osobom/rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, które złożyły stosowne zaświadczenia potwierdzające ich dochody. Kryterium dochodowe na osobę w rodzinie nie może przekraczać 1056, 00 zł, a dla osoby samotnie gospodarującej 1402,00 zł miesięcznie. Pomoc ta w znacznym stopniu wpłynęła na zmniejszenie kosztów zakupu żywności w rodzinach, które skorzystały z w/w pomocy.
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodzisku Dolnym składa serdeczne podziękowania pracownikom Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodzisku Dolnym i strażakom OSP w Grodzisku Dolnym za ciężką pracę przy dystrybucji żywności oraz Panu Prezesowi OSP w Grodzisku Dolnym za udostępnienie miejsca do wydawania żywności.