tło

PROGRAM „Opieka wytchnieniowa ” – EDYCJA 2023

Utworzono dnia: 04.11.2022

W związku z rozpoczętym naborem wniosków w ramach programu pn. „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodzisku Dolnym informuje o możliwości skorzystania z takiej formy wsparcia.

PROGRAM „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ” – EDYCJA 2023

Utworzono dnia: 04.11.2022

W związku z rozpoczętym naborem wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodzisku Dolnym informuje o możliwości skorzystania z takiej formy wsparcia.

Dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła

Utworzono dnia: 26.09.2022

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodzisku Dolnym informuje, że rozpoczął przyjmowanie wniosków o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania źródeł ciepła innych niż węgiel.

Dodatek przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ciepła gospodarstwa domowego jest:

1. kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane peletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy, albo

2. kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG, albo

3. kocioł olejowy

Źródło ciepła musi być zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Wnioski o wypłatę dodatku można składać do 30 listopada 2022 r.

Żywność z Podkarpackiego Banku Żywności

Utworzono dnia: 02.09.2022

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodzisku Dolnym informuje  o możliwości otrzymania bezpłatnej żywności z Podkarpackiego Banku Żywności w Rzeszowie w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Osoby – rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej pragnące otrzymać pomoc, powinny zgłosić się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodzisku Dolnym, w celu ustalenia swojej sytuacji materialnej.

Dodatek węglowy (3000 zł)

Utworzono dnia: 17.08.2022

Dodatek węglowy w wysokości 3000 zł przysługuje gospodarstwom domowym, dla których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe – zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem, zawierającymi co najmniej 85% węgla kamiennego.

Warunkiem otrzymania dodatku będzie wpis lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Wnioski o dodatek węglowy można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Grodzisku Dolnym w godzinach od 730 do 1530. Wnioski o wypłatę dodatku węglowego będzie można składać do 30 listopada 2022 r.

Wnioski o dodatek węglowy można pobrać ze strony internetowej: www.gops.grodziskodolne.pl lub odebrać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Grodzisku Dolnym.
W przypadku trudności z wypełnieniem wniosku istnieje możliwość kontaktu telefonicznego z pracownikami świadczeń pod nr telefonu: 17 24 29 134, 17 24 36 163.

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego

Ustawa o dodatku węglowym

Nowy okres zasiłkowy w Świadczeniach Rodzinnych

Utworzono dnia: 07.07.2022

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodzisku Dolnym informuje, że od 1 sierpnia 2022 r. rozpocznie się termin składania wniosków na zasiłek rodzinny, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz fundusz alimentacyjny na nowy okres zasiłkowy 2022/2023 w formie papierowej.  Od 01-07-2022 r. przyjmowane są wnioski w formie elektronicznej.

Zaproszenie na warsztaty kulinarne

Utworzono dnia: 29.04.2022

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodzisku Dolnym informuje, że w dniu 06- 05- 2022 r. w godz.  11:30 – 13:30 w Dziennym Domu Pomocy ” Aktywny Senior” Grodzisko Dolne 124A odbędą się warsztaty kulinarne jako działanie towarzyszące w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowanego
z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2021.

Oferta kierowana jest do uczestników ww. programu. W ramach warsztatów uczestnicy zapoznają się z zasadami zdrowego odżywiania oraz planowaniem budżetu domowego.

Udział w warsztatach jest bezpłatny!!!

 Zapraszamy!!!!

„Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022

Utworzono dnia: 03.02.2022

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodzisku Dolnym, w związku z ogłoszonym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Programem pod nazwą „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 realizowanego w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, przeprowadza diagnozę potrzeb w środowisku gminy Grodzisko Dolne. Program będzie realizowany od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

Dodatek osłonowy

Utworzono dnia: 04.01.2022

Dodatek osłonowy stanowi kluczowy element rządowej tarczy antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności. Zgodnie z zaproponowanymi przepisami będzie on przysługiwał gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.