tło

Żywność z Podkarpackiego Banku Żywności

Utworzono dnia: 19.03.2019

OGŁOSZENIE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodzisku Dolnym informuje osoby, które w październiku 2018 roku korzystały z żywności z Podkarpackiego Banku Żywności, że w dniu  09.04.2019 r. od godz. 1300 pod remizą OSP w Grodzisku Dolnym będzie wydawana bezpłatna żywność z Podkarpackiego Banku Żywności w Rzeszowie w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2018.

Osoby, które nie były zakwalifikowane we wcześniejszym terminie, a chcą skorzystać z żywności proszone są o zgłoszenie się do GOPS w Grodzisku Dolnym do dnia 31.03.2019 r.

Dochód na osobę w rodzinie nie może przekroczyć 1056,00 zł, a dla osoby samotnie gospodarującej 1402,00 zł miesięcznie. Osoby, których dochody nie będą zweryfikowane nie otrzymają żywności.