tło

Nowy okres zasiłkowy w Świadczeniach Rodzinnych

Utworzono dnia: 17.08.2021

1 sierpnia 2021 r. rozpoczął się termin składania wniosków na zasiłek rodzinny, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz fundusz alimentacyjny na nowy okres zasiłkowy 2021/2022 w formie papierowej.  Od 01-07-2021 r. przyjmowane są wnioski w formie elektronicznej.

Wnioski, które należy złożyć na okres zasiłkowy 2021/2022, w celu uzyskania świadczeń.

1. Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami – przy ustalaniu prawa do zasiłku rodzinnego wraz
z dodatkami obowiązują dochody za 2020 r. ze zmianami do chwili obecnej.
Kryterium dochodowe wynosi 674 zł (na osobę w rodzinie) lub 764 zł dla rodzin, których członkiem jest dziecko
z orzeczoną niepełnosprawnością lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności.

2. Specjalny Zasiłek Opiekuńczy – przy ustalaniu prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego obowiązują dochody za 2020 r. ze zmianami do chwili obecnej. Kryterium dochodowe wynosi 764 zł (na osobę w rodzinie).

3. Fundusz alimentacyjny – przy ustalaniu prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego obowiązują dochody za 2020 r. ze zmianami do chwili obecnej. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód rodziny
w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 900 zł.

Wypełnione wnioski wraz z kopią wymaganych dokumentów (np. umowy o pracę, świadectwa pracy, nakazy podatkowe) należy złożyć pracownikowi świadczeń rodzinnych.
Wnioski można pobrać ze strony internetowej: www.gops.grodziskodolne.pl lub odebrać we wcześniejszym terminie z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodzisku Dolnym.
W przypadku trudności z wypełnieniem wniosku istnieje możliwość kontaktu telefonicznego z pracownikami świadczeń pod nr telefonu: 17 24 29 134, 17 24 36 163.