tło

„NIEBIESKA LINIA”- POMOC DLA OSÓB DOTKNIĘTYCH PRZEMOCĄ

Utworzono dnia: 27.04.2020

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” prowadzi bezpłatny, całodobowy telefon dla osób doznających przemocy domowej i dla świadków przemocy. Pomoc można uzyskać pod nr telefonu 800-12-00-02 a także e-mailowo: niebieskalinia@niebieskalinia.info. Ponadto w poniedziałki w godz. 13:00 -15:00 można skonsultować się z psychologiem korzystając z komunikatora Skype (pogotowie.niebieska.linia). Z pomocy z wykorzystaniem Skype mogą skorzystać także osoby posługujące się językiem migowym.