tło

Nabór do Dziennego Domu Pomocy w Grodzisku Dolnym na rok 2024

Utworzono dnia: 19.12.2023

Informujemy, że trwa nabór do Dziennego Domu Pomocy w Grodzisku Dolnym na rok 2024

Informacja jest kierowana do Seniorek i Seniorów mieszkających na ternie Gminy Grodzisko Dolne:

– potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu,

– w wieku powyżej 60 lat.

Osoby, które chcą skorzystać wsparcia w DDP muszą przejść procedurę rekrutacyjną i zostać zakwalifikowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodzisku Dolnym.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w DDP prosimy o uzupełnienie Formularza rekrutacyjnego i
 dostarczenie go do GOPS w Grodzisku Dolnym. Można skorzystać z pomocy pracowników GOPS w uzupełnieniu Formularza.

Więcej informacji można uzyskać w siedzibie GOPS w Grodzisku Dolnym lub telefonicznie pod numerem: 17 24 29 134 lub e-mailem gops@grodziskodolne.pl.