tło

Dzienny Dom Pomocy w Grodzisku Dolnym ponownie otwarty

Utworzono dnia: 15.06.2020

Szanowni Państwo!

Informujemy, że ponownie otwieramy Dzienny Dom Pomocy w Grodzisku Dolnym!
Zachęcamy do korzystania z DDP seniorów z terenu gminy Grodzisko Dolne.
Dzienny Dom Pomocy oferuje:
– całodzienne usługi opiekuńcze,
– specjalistyczne usługi opiekuńcze,
– zajęcia według potrzeb i zainteresowań, np. z psychologiem, fizjoterapeutą, zajęcia informatyczne, muzyczne, ogrodnicze, rękodzielnicze,
– wyżywienie: śniadanie oraz obiad.

Bliższe informacje pod numerem telefonu: 17 24 29 134 lub e-mail: gops@grodziskodolne.pl.

UWAGA:
Pobyt w Dziennym Domu Pomocy jest możliwy tylko z zachowaniem reżimu sanitarnego. Najważniejsze zasady:
– z Dziennego Domu Pomocy mogą korzystać tylko osoby zdrowe, bez objawów wskazujących na możliwość wystąpienia choroby zakaźnej,
– zakaz wchodzenia na teren Dziennego Domu Pomocy osobom, których obecność nie jest konieczna. Opiekunowie uczestników Dziennego Domu nie mogą wchodzić na teren placówki,
– zakaz przychodzenia do DDP przez Uczestników, którzy mieli w ciągu ostatnich 14 dni mieli kontakt z osobą, u której potwierdzono lub podejrzewa się zakażenie SARS-CoV-2, objętą kwarantanną, a także wszystkich osób wskazujących objawy infekcji dróg oddechowych,
– wejście do budynku DDP jest możliwe tylko przez wejście od strony ogrodu zimowego,
– przed wejściem do DDP jest dokonywany bezdotykowy pomiar temperatury oraz dokonywana jest dezynfekcja rąk,
– właściwa higiena rąk: częste mycie i dezynfekcja,
– korzystanie z naczyń i sztućców jednorazowych,
– posiłki wydawane w turach po kilka osób,
– zajęcia prowadzone w grupach kilkuosobowych,
– częsta dezynfekcja powierzchni i wyposażenia,
– regularne wietrzenie pomieszczeń,
– brak możliwości korzystania z wyposażenia, którego nie można w łatwy sposób zdezynfekować, np. włóczek, tkanin, drobnych elementów jak puzzle.