Menu podmiotowe

Menu przedmiotowe

Inne

PROGRAM „Opieka wytchnieniowa” – EDYCJA 2023

W związku z rozpoczętym naborem wniosków w ramach programu pn. „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodzisku Dolnym informuje o możliwości skorzystania z takiej formy wsparcia.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

1.  dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
2.  Osobami posiadającymi:
a)    orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z ustawą z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo
b) orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z art. 5 i art. 62 ww. ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych)

– poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Szczegółowych informacji dotyczących Programu „Opieka wytchnieniowa„ – edycja 2023 udziela Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodzisku Dolnym – pod nr telefonu (17) 24 29 134 lub osobiście w Ośrodku.

Link do strony z informacjami: 

Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 – Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej – Portal Gov.pl (www.gov.pl)

Właściwości dokumentu:
Przetwarzajacy:

            
Opublikował: Andrzej Gdański
Data dokumentu: Data publikacji: 04.11.2022
Ostatnia modyfikacja: 04.11.2022
pokaż historie zmian
Data
Autor
2022-11-04 10:53:08
Andrzej Gdański
2022-11-04 10:51:51
Andrzej Gdański