tło

Żywność z Podkarpackiego Banku Żywności

Utworzono dnia: 02.09.2022

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodzisku Dolnym informuje  o możliwości otrzymania bezpłatnej żywności z Podkarpackiego Banku Żywności w Rzeszowie w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Osoby – rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej pragnące otrzymać pomoc, powinny zgłosić się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodzisku Dolnym, w celu ustalenia swojej sytuacji materialnej.

Należy przedłożyć dowód osobisty oraz dokumenty potwierdzające dochody, tj.:

– nakaz płatniczy za 2022 r.,

– zaświadczenie z zakładu pracy o zarobkach (z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku – druki do pobrania w siedzibie Ośrodka lub ze strony gops@grodziskodolne.pl ,

– odcinki rent i emerytur (z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku),

– osoby bezrobotne – zaświadczenie z urzędu pracy lub oświadczenie,

– rolnicy – dowód wpłaty KRUS,

– zaświadczenie o pobieranym zasiłku rodzinnym, pielęgnacyjnym,

-legitymację szkolną uczniów szkół ponadgimnazjalnych lub studentów  (do wglądu),

– stypendia,

– inne dokumenty potwierdzające dochód.

W/w dokumenty należy przedłożyć do dnia 20.09.2022r.  w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Grodzisku Dolnym u pracowników socjalnych zgodnie z rejonami opiekuńczymi

Dochód na osobę w rodzinie nie może przekraczać 1320,00 zł, a dla osoby samotnie gospodarującej 1707,20 zł miesięcznie.

Osoby, których dochody nie będą zweryfikowane nie otrzymają żywności.