tło

Telefony do specjalistów i poradni lekarskich w dobie epidemii covid-19

Utworzono dnia: 16.03.2021

Telefony do specjalistów i poradni lekarskich w dobie epidemii covid-19

 • Psycholog szkolny z Zespołu Szkół im. prof. Franciszka Leji w Grodzisku Górnym oferuje pomoc psychologiczno – pedagogiczną stacjonarnie w (gabinet nr 5). Z pomocy psychologa mogą skorzystać uczniowie ze:
 1. Szkoły Podstawowej w Grodzisku Górnym,
 2. Szkoły Podstawowej w Wólce Grodziskiej,
 3. Szkoły Podstawowej w Opaleniskach.

Telefon kontaktowy: (17) 243 60 23 oraz za pośrednictwem mailowym: psycholog@zsleji.pl Dodatkowo uczniowie i rodzice Szkoły Podstawowej w Grodzisku Górnym mogą kontaktować się poprzez dziennik elektroniczny. Szczegółowe oraz bieżące informacje można znaleźć na stronie internetowej szkoły w zakładce Psycholog.

Godziny pracy psychologa szkolnego w ZS w Grodzisku Górnym:

poniedziałek: 8.00 – 12.30

wtorek: 8.30 – 14.00

środa: 9.30 – 12.30

czwartek: 8.00 – 12.30

piątek: 8.30 – 13.30

 • Pedagog szkolny z Zespołu Szkół im. Jana Pawła w Grodzisku Dolne oferuje pomoc psychologiczno – pedagogiczną stacjonarnie. Z pomocy psychologa mogą skorzystać uczniowie ze:
 1. Szkoły Podstawowej w Grodzisku Dolnym,
 2. Szkoły Podstawowej w Laszczynach,
 3. Szkoły Podstawowej w Chodaczowie

Pedagog szkolny oferuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną również wirtualnie. Zapraszam do kontaktu pod adresem: izagrzywna@onet.pl oraz telefonicznie: 690083229; (17)2436001

Godziny pracy pedagoga szkolnego w Zespole Szkół w Grodzisku Dolnym:

Poniedziałek: 9.00 – 12.30

Wtorek: 9.00 – 13.30

Środa: 9.00 – 14.30

Czwartek: 9.00 – 13.30

Piątek: 9.00 – 13.00

 • Panorama. Sp. z o.o. Centrum Zdrowia NZOZ w Grodzisku Dolnym tel.: 17 243 60 05
 • Ośrodek Zdrowia Grodzisko Dolne-Gabinet szczepień Stanisław Piela tel.: 17 243 60 31
 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wólka Grodziska 119A tel.: 17 243 60 59
 • Poradnia Psychologiczno – Psychoterapeutyczna dla dzieci i młodzieży „Dobry start” w Rzeszowie, oddział w Leżajsku ul. Żeromskiego 3 37-300 Leżajsk

Rejestracja telefoniczna: 17 785 12 40/609 556 224

Rejestracja elektroniczna: www.medikal.rzeszow.pl 

 • Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Leżajsku  ul. M. CurieSkłodowskiej 8,

Tel. 17 242 07 99, kom. 693 660 799

od poniedziałku do piątku

w godzinach od 07:45 do 16:00

www.ppp.lezajsk.pl

e-mail: poradnialezajsk@o2.pl

 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Leżajsku ul. M. CurieSkłodowskiej 8,

Tel. 17 242 82 58

tel. zaufania: 17 240 13 00

od poniedziałku do piątku

w godzinach od 07:30 do 15:30

www.pcprlezajsk.pl

e-mail:cprlezajsk@gmail.com

 • Stowarzyszenie ,,INTEGRACJA BEZ GRANIC” ul. Łukasiewicza 2 37-310 Nowa Sarzyna

Tel. 17 241 53 57

od poniedziałku do piątku

w godzinach od 07:30 do 15:30

e-mail: sibg@o2.pl

 • Punkt informacyjnokonsultacyjny dla osób z problemami uzależnień i przemocy w rodzinie – Urząd Gminy Grodzisko Dolne 125A

Tel. 17 242 82 65 wew. 171

w każdy czwartek

w godzinach od 17:45 do 19:45

www.grodziskodolne.pl

e-mail: urzad@grodziskodolne.pl

 • Bezpłatny telefon zaufania dla osób dorosłych w kryzysie emocjonalnym

tel. 116 123

(poniedziałek-piątek od 14:00-22:00)

 • Bezpłatny Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży

tel. 116 111

(czynny 7 dni w tygodniu, 24h/dobę)

 • POMARAŃCZOWA LINIA – program informacyjno- konsultacyjny dla rodziców dzieci pijących alkohol i zażywających narkotyki

tel. 801 140 068

(poniedziałek – piątek od 14:00 do 20:00)

 • Ogólnopolski Telefon Dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”

tel. 800 120 002

 • Telefon zaufania „Uzależnienia Behawioralne (hazard, seks, alkoholizm itp.)

tel. 801 889 880

 • Bezpłatny Telefon Zaufania dla osób dotkniętych skutkami COVID-19

tel. 800 220 280