tło

Świadczenie 500+

Nowy okres świadczeniowy 2019/2021

Świadczenie wychowawcze przysługuje w wysokości 500 zł miesięcznie na dziecko w rodzinie niezależnie od wysokości dochodów uzyskiwanych przez rodzinę.

Od dnia 1 lipca 2019 r. można składać wnioski drogą elektroniczną, a od dnia 1 sierpnia 2019 r. w wersji papierowej na każde dziecko, które nie ukończyło 18 roku życia. Świadczenie wychowawcze zostanie przyznane od 1 lipca 2019 r. (albo od dnia urodzenia dziecka). Natomiast jeśli świadczenie wychowawcze jest już przyznane do 30 września 2019 r. to wypłata świadczenia będzie kontynuowana od dnia 1 października 2019 r.

Świadczenie wychowawcze przysługuje do dnia ukończenia przez dziecko 18 roku życia.

Przyznanie świadczenia wychowawczego nie wymaga wydania decyzji administracyjnej. Informacja o przyznaniu świadczenia wychowawczego będzie wysyłana na adres poczty elektronicznej wskazany przez wnioskodawcę.

Okres świadczeniowy 2019/2021 będzie trwał do dnia 31 maja 2021 r.

Wnioski na kolejny okres świadczeniowy będzie można składać w przypadku w wniosków elektronicznych od dnia 1 lutego 2021 r., a w przypadku wniosków papierowych od dnia 1 kwietnia 2021 r.

Brak złożenia wniosku spowoduje utratę prawa do świadczenia wychowawczego po okresie podanym w informacji e-mail.

od 1 lipca br. można już składać wyłącznie wnioski elektronicznie:

  1. przez Internet – za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej banków, które dołączyły do programu. Obecnie można to zrobić w jednym z 25 banków Banki biorące udział w programie w zakresie składania wniosków za pośrednictwem systemów bankowości elektronicznej: Alior Bank SA, Bank BPH SA, Bank Handlowy w Warszawie SA, Bank Millennium SA, Bank Pekao SA, Bank Pocztowy SA, Bank Polskiej Spółdzielczości SA, Bank Zachodni WBK SA, FM Bank PBP SA (Smart Bank), ING Bank Śląski SA, mBank SA, PKO Bank Polski SA, Raiffeisen Bank Polska SA, SGB-Bank SA, Bank Ochrony Środowiska SA, Getin Noble Bank SA, Deutsche Bank SA, Credit Agricole Bank Polska SA.
  1. przez Internet (dla osób posiadających tzw. Profil zaufany ePUAP lub podpis elektroniczny):

od 1 sierpnia 2019 r. – w wersji papierowej:

  1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodzisku Dolnym, 37-206 Grodzisko Dolne 124a., pok. 29

Zachęcamy wszystkich do złożenia wniosku w formie elektronicznej, gdyż jest to najszybszy sposób na kontynuację wypłaty świadczenia wychowawczego 500+.

 Ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz jego wypłata następują na wniosek złożony przez osobę uprawnioną.

 Terminy rozpatrywania kompletnych wniosków:

 

Kiedy został złożony wniosek Kiedy nastąpi rozpatrzenie wniosku i wypłata świadczenia Od kiedy ustala się świadczenie
01.07.2019 – 31.08.2019 do 31.10.2019
  • od lipca 2019 (dla dzieci, które nie mają aktualnie przyznanego 500+)
  • od października 2019 (dla dzieci, które mają aktualnie przyznane 500+)
01.09.2019 – 30.09.2019 do 30.11.2019
  • od lipca 2019 (dla dzieci, które nie mają aktualnie przyznanego 500+)
  • od października 2019 (dla dzieci, które mają aktualnie przyznane 500+)
01.10.2019 – 31.10.2019 do 31.12.2019 od października 2019*
01.11.2019 – 30.11.2019 do 31.01.2020 od listopada 2019*
01.12.2019 – 31.01.2020 do 29.02.2020 od miesiąca złożenia wniosku*
01.02.2020 – 31.05.2021 bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca od złożenia wniosku od miesiąca złożenia wniosku*

* – z wyjątkiem sytuacji wskazanych w ustawie (np. w przypadku urodzenia się dziecka lub śmierci jednego z rodziców, który był Wnioskodawcą)