tło

Seniorów i Seniorki z Gminy Grodzisko Dolne zapraszamy do udziału w projekcie ” Aktywny Senior II”

Utworzono dnia: 23.06.2020

Szanowni Państwo!

Informujemy, że trwa nabór do projektu „Aktywny Senior II”!

W ramach projektu można skorzystać z:
1. Opiekuńczych usług w Dziennym Domu Pomocy w Grodzisku Dolnym
lub
2. Sąsiedzkich usług opiekuńczych

Projekt jest kierowany do Seniorek i Seniorów mieszkających na ternie Gminy Grodzisko Dolne:
– potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu,
– w wieku powyżej 60 lat.

Osoby, które chcą wziąć udział w projekcie muszą przejść procedurę rekrutacyjną i zostać zakwalifikowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodzisku Dolnym.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o uzupełnienie Formularza rekrutacyjnego i dostarczenie go do GOPS w Grodzisku Dolnym. Można skorzystać z pomocy pracowników GOPS w uzupełnieniu Formularza.
Zainteresowanie udziałem w projekcie można zgłosić również telefonicznie pod numerem: 17 24 29 134 lub e-mailem gops@grodziskodolne.pl.

UWAGA:
Pobyt w Dziennym Domu Pomocy jest możliwy tylko z zachowaniem reżimu sanitarnego. Najważniejsze zasady:
– z Dziennego Domu Pomocy mogą korzystać tylko osoby zdrowe, bez objawów wskazujących na możliwość wystąpienia choroby zakaźnej,
– zakaz wchodzenia na teren Dziennego Domu Pomocy osobom, których obecność nie jest konieczna. Opiekunowie uczestników Dziennego Domu nie mogą wchodzić na teren placówki,
– zakaz przychodzenia do DDP przez Uczestników, którzy mieli w ciągu ostatnich 14 dni mieli kontakt z osobą, u której potwierdzono lub podejrzewa się zakażenie SARS-CoV-2, objętą kwarantanną, a także wszystkich osób wskazujących objawy infekcji dróg oddechowych,
– wejście do budynku DDP jest możliwe tylko przez wejście od strony ogrodu zimowego,
– przed wejściem do DDP jest dokonywany bezdotykowy pomiar temperatury oraz dokonywana jest dezynfekcja rąk,
– właściwa higiena rąk: częste mycie i dezynfekcja,
– korzystanie z naczyń i sztućców jednorazowych,
– posiłki wydawane w turach po kilka osób,
– zajęcia prowadzone w grupach kilkuosobowych,
– częsta dezynfekcja powierzchni i wyposażenia,
– regularne wietrzenie pomieszczeń,
– brak możliwości korzystania z wyposażenia, którego nie można w łatwy sposób zdezynfekować, np. włóczek, tkanin, drobnych elementów jak puzzle.

Formularz rekrutacyjny do pobrania:

Formularz rekrutacyjny