tło

PODSUMOWAIE KONKURSU PLASTYCZNEGO

Utworzono dnia: 31.12.2021

,,JESTEM DOBRY,  NIE KRZYWDZĘ – STOP PRZEMOCY”

W dniu 8 grudnia 2021r. został rozstrzygnięty konkurs plastyczny ,,JESTEM DOBRY,  NIE KRZYWDZĘ – STOP PRZEMOCY” organizowany przez Zespół Interdyscyplinarny w Grodzisku Dolnym.

Konkurs adresowany był do dzieci i młodzieży uczęszczającej do szkół z terenu Gminy Grodzisko Dolne oraz do wychowanków Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Laszczynach. Konkurs przebiegał w dwóch etapach zgodnie z ustalonym regulaminem.

Z dużej liczby prac z etapu I /szkolnego/ do etapu II /GOPS w Grodzisku Dolnym/ zostało zakwalifikowanych 37 prac plastycznych, które następnie poddane zostały ocenie wg kryteriów określonych  w regulaminie konkursu.

 Laureaci konkursu otrzymali nagrody sfinansowane ze środków przeznaczonych na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Grodzisko Dolne na lata 2021-2025.

Poniżej przedstawiamy listę laureatów.

Klasy I – III

I MIEJSCE  Aleksandra Zygmunt, kl. III, SP w Laszczynach,

II MIEJSCE  Karolina Grzywna, kl. II ZS w Grodzisku Dolnym,

III MIEJSCE Emilia Potaczała kl. III SP w Laszczynach

Klasy IV – VI

I MIEJSCE  Wiktoria Matuszek kl. V ZS w Grodzisku Dolnym,

II MIEJSCE  Amelia Nowak kl. VI, ZS w Grodzisku Dolnym,

III MIEJSCE   Nikodem Dąbek kl. IV ZS w Grodzisku Górnym,

Klasy VII – VIII

I MIEJSCE  Karolina Czech kl. VII, ZS w Grodzisku Dolnym,

II MIEJSCE  Filip Maj kl. VII, ZS w Grodzisku Górnym,

III MIEJSCE  Agnieszka Salwach kl. VII, ZS w Grodzisku Dolnym,

Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy w Laszczynach

I MIEJSCE  Piotr Rydzik VII Zespół Rewalidacyjno-Wychowawczy, OREW,

II MIEJSCE  Przemysław Pączka VII Zespół Rewalidacyjno-Wychowawczy, OREW,

III MIEJSCE  Mateusz Zalot VII Zespół Rewalidacyjno-Wychowawczy, OREW,

Wyróżnienia:

1. Patryk Hader kl. V, OREW,

2. Kinga Cisek, kl. VII, grupa 2, OREW,

3. Kamil Józefczyk, VII Zespół Rewalidacyjno-Wychowawczy, OREW,

4. Zuzanna Golak kl. II,  SP w Chodaczowie,

5. Zofia Świątoniowska kl. III SP w Opaleniskach,

6. Diana Szklanny kl. II, SP w Grodzisku Górnym,

7. Laura Grzywna kl. II ZS w Grodzisku Dolnym,

8. Magdalena Majcher, kl. V ZS w Grodzisku Dolnym,

9. Marcin Żugaj kl. VII, ZS w Grodzisku Dolnym,

Konkurs był realizowany w ramach działań profilaktycznych przewidzianych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Grodzisko Dolne na lata 2021-2025.

Uczestnictwo w konkursie ,,JESTEM DOBRY, NIE KRZYWDZĘ – STOP PRZEMOCY” pozwoliło na uwrażliwienie dzieci i młodzieży na problem przemocy w rodzinie. Dzieciństwo wypełnione przemocą bardzo negatywnie oddziałuje na rozwój młodego człowieka. Pamiętajmy, iż dziecko będące świadkiem przemocy jest jednocześnie jej ofiarą.

Dziękujemy wszystkim za udział w konkursie a laureatom gratulujmy.

Zespół Interdyscyplinarny w Grodzisku Dolnym