tło

Nowy okres zasiłkowy w Świadczeniach Rodzinnych

Utworzono dnia: 07.07.2022

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodzisku Dolnym informuje, że od 1 sierpnia 2022 r. rozpocznie się termin składania wniosków na zasiłek rodzinny, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz fundusz alimentacyjny na nowy okres zasiłkowy 2022/2023 w formie papierowej.  Od 01-07-2022 r. przyjmowane są wnioski w formie elektronicznej.

Zaproszenie na warsztaty kulinarne

Utworzono dnia: 29.04.2022

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodzisku Dolnym informuje, że w dniu 06- 05- 2022 r. w godz.  11:30 – 13:30 w Dziennym Domu Pomocy ” Aktywny Senior” Grodzisko Dolne 124A odbędą się warsztaty kulinarne jako działanie towarzyszące w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowanego
z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2021.

Oferta kierowana jest do uczestników ww. programu. W ramach warsztatów uczestnicy zapoznają się z zasadami zdrowego odżywiania oraz planowaniem budżetu domowego.

Udział w warsztatach jest bezpłatny!!!

 Zapraszamy!!!!

„Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022

Utworzono dnia: 03.02.2022

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodzisku Dolnym, w związku z ogłoszonym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Programem pod nazwą „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 realizowanego w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, przeprowadza diagnozę potrzeb w środowisku gminy Grodzisko Dolne. Program będzie realizowany od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

Dodatek osłonowy

Utworzono dnia: 04.01.2022

Dodatek osłonowy stanowi kluczowy element rządowej tarczy antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności. Zgodnie z zaproponowanymi przepisami będzie on przysługiwał gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

PODSUMOWAIE KONKURSU PLASTYCZNEGO

Utworzono dnia: 31.12.2021

,,JESTEM DOBRY,  NIE KRZYWDZĘ – STOP PRZEMOCY”

W dniu 8 grudnia 2021r. został rozstrzygnięty konkurs plastyczny ,,JESTEM DOBRY,  NIE KRZYWDZĘ – STOP PRZEMOCY” organizowany przez Zespół Interdyscyplinarny w Grodzisku Dolnym.

Konkurs adresowany był do dzieci i młodzieży uczęszczającej do szkół z terenu Gminy Grodzisko Dolne oraz do wychowanków Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Laszczynach. Konkurs przebiegał w dwóch etapach zgodnie z ustalonym regulaminem.

Z dużej liczby prac z etapu I /szkolnego/ do etapu II /GOPS w Grodzisku Dolnym/ zostało zakwalifikowanych 37 prac plastycznych, które następnie poddane zostały ocenie wg kryteriów określonych  w regulaminie konkursu.

Podsumowanie Programu 2020 POPŻ

Utworzono dnia: 29.12.2021

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodzisku Dolnym z terenu województwa podkarpackiego przy współpracy z Podkarpackim Bankiem Żywności realizowała Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2020 współfinasowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie  grudzień 2020 – październik 2021.

ŻYWNOŚĆ Z PODKARPACKIEGO BANKU ŻYWNOŚCI

Utworzono dnia: 30.09.2021

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodzisku Dolnym informuje, że w dniu 6 października 2021r. (środa) od godz. 1300 pod Remizą OSP w Grodzisku Dolnym będzie wydawana bezpłatna żywność z Podkarpackiego Banku Żywności w Rzeszowie z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Osoby zgłaszające się po odbiór żywności proszone są o:

  1. Bezwzględne zachowanie bezpiecznej odległości 
    (1-2 metra)
  2. Bezwzględne założenie środków ochrony osobistej tj. maseczki, przyłbice, rękawiczki.
  3. Dezynfekcję rąk.

Osoby, które nie były zakwalifikowane we wcześniejszym terminie, a chcą skorzystać z żywności proszone są o zgłoszenie się do GOPS w Grodzisku Dolnym.

Osoby bez środków ochrony osobistej nie otrzymają żywności.

Drodzy Mieszkańcy, Przyjaciele i Sympatycy

Utworzono dnia: 20.09.2021

Miło nam ogłosić, że nasz projekt znalazł się w gronie 25 finalistów w konkursie „Podkarpackie. Mistrzowskie zmiany”, organizowanym przez Departament Promocji, Turystyki i Współpracy Gospodarczej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego.

Od 20 września każdy może zagłosować na – jego zdaniem –  najciekawszy nominowany projekt. To Wy zdecydujecie, kto zasługuje na miano „Mistrza zmian”. Każdy oddany głos jest dla nas ważny, bo przybliża nas do zdobycia tego zaszczytnego tytułu. Będziemy wdzięczni za poświęcenie chwili i oddanie głosu na nasz projekt.

Jeśli chcesz oddać na nas swój głos – wejdź na stronę mistrzowskiezmiany.pl. W zakładce „Wybierz mistrza” znajdziesz opisy i zdjęcia wszystkich nominowanych projektów.

Nowy okres zasiłkowy w Świadczeniach Rodzinnych

Utworzono dnia: 17.08.2021

1 sierpnia 2021 r. rozpoczął się termin składania wniosków na zasiłek rodzinny, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz fundusz alimentacyjny na nowy okres zasiłkowy 2021/2022 w formie papierowej.  Od 01-07-2021 r. przyjmowane są wnioski w formie elektronicznej.