tło

Nabór do projektu ” Aktywny Senior – kontynuacja”

Utworzono dnia: 05.12.2022

Informujemy, że trwa nabór do projektu „Aktywny Senior – kontynuacja”

W ramach projektu można skorzystać z:

  1. Opiekuńczych usług w Dziennym Domu Pomocy w Grodzisku Dolnym
  2. Sąsiedzkich usług opiekuńczych

Projekt jest kierowany do Seniorek i Seniorów mieszkających na ternie Gminy Grodzisko Dolne:

– potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu,

– w wieku powyżej 60 lat.

Osoby, które chcą wziąć udział w projekcie muszą przejść procedurę rekrutacyjną i zostać zakwalifikowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodzisku Dolnym.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o uzupełnienie Formularza rekrutacyjnego i
 dostarczenie go do GOPS w Grodzisku Dolnym. Można skorzystać z pomocy pracowników GOPS w uzupełnieniu Formularza.

Zainteresowanie udziałem w projekcie można zgłosić również telefonicznie pod numerem: 17 24 29 134 lub e-mailem gops@grodziskodolne.pl.

Projekt „Aktywny Senior – kontynuacja” nr RPPK.08.03.00-18-0024/22, jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Priorytet VIII. Integracja społeczna Działanie 8.3 Zwiększanie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych.