tło

Konkurs plastyczny

Zespół Interdyscyplinarny w Grodzisku Dolnym w ramach działań przewidzianych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Grodzisko Dolne na lata 2021-2025 ogłasza konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół z terenu Gminy Grodzisko Dolne oraz wychowanków Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego w Laszczynach. Myślą przewodnią konkursu jest hasło:

,,JESTEM DOBRY,  NIE KRZYWDZĘ – STOP PRZEMOCY”

Termin wykonania prac upływa w dniu 22 listopada 2021 r.  Prace należy złożyć u nauczyciela wskazanego przez dyrektora szkoły/ośrodka rewalidacyjno – wychowawczego. Następnie wytypowane przez szkoły/ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy prace do 26 listopada 2021 r. należy przekazać do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodzisku Dolnym. Oceny prac w II etapie konkursu dokona powołana w tym celu Komisja złożona
z przedstawicieli podmiotów wchodzących w skład Zespołu Interdyscyplinarnego w Grodzisku Dolnym. Autorzy najlepszych prac zostaną nagrodzeni. Przewiduje się również wyróżnienia specjalne.

Zachęcamy dzieci i młodzież do udziału w konkursie.

Zespół Interdyscyplinarny w Grodzisku Dolnym

Regulamin_konkursu_plastycznego

Załącznik_nr_1_do_regulaminu