tło

Komunikat GOPS

Utworzono dnia: 25.06.2019

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodzisku Dolnym uprzejmie informuję, że z dniem 1 lipca 2019 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 26 kwietnia o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 17 maja 2019 r., poz. 924) wprowadzająca zmiany w Programie ,,Rodzina 500+’’. Od 1 lipca 2019 r. świadczenie wychowawcze na każde dziecko będzie miało charakter powszechny i będzie przysługiwać niezależnie od dochodu rodziny. Jest to najważniejsza zmiana wprowadzana ww. nowelizacją przepisów ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2018 r., poz. 2134 z późn. zm.).

500+

broszura 500+

Dobry Start 2019 A5

Informator 500+

Informator Rodzina 500+

jasne nowe 500+ A5

nowe 500+ A5

Rodzina Praca Seniorzy Integracja 06-2019 208x208mm

Broszura ON