tło

Dodatek węglowy (3000 zł)

Utworzono dnia: 17.08.2022

Dodatek węglowy w wysokości 3000 zł przysługuje gospodarstwom domowym, dla których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe – zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem, zawierającymi co najmniej 85% węgla kamiennego.

Warunkiem otrzymania dodatku będzie wpis lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Wnioski o dodatek węglowy można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Grodzisku Dolnym w godzinach od 730 do 1530. Wnioski o wypłatę dodatku węglowego będzie można składać do 30 listopada 2022 r.

Wnioski o dodatek węglowy można pobrać ze strony internetowej: www.gops.grodziskodolne.pl lub odebrać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Grodzisku Dolnym.
W przypadku trudności z wypełnieniem wniosku istnieje możliwość kontaktu telefonicznego z pracownikami świadczeń pod nr telefonu: 17 24 29 134, 17 24 36 163.

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego

Ustawa o dodatku węglowym