tło

Dodatek gazowy dla gospodarstw domowych w 2024 roku

Uprzejmie informujemy o zmianach w przepisach. Refundację podatku VAT można otrzymać za okres do 30.06.2024 r.

W związku z wprowadzonymi zmianami, gospodarstwa domowe stosujące do ogrzewania: kocioł gazowy, bojler gazowy, podgrzewacz gazowy przepływowy lub kominek gazowy, które są zasilane paliwami gazowymi (gazem ziemnym wysokometanowym lub zaazotowanym, w tym skroplonym gazem ziemnym oraz propan-butan lub innymi rodzajami gazu palnego, które dostarczane są za pomocą sieci gazowej, a także biogaz rolniczy) mogą ubiegać się o zwrot podatku VAT zawartego w opłaconej fakturze dokumentującej dostawę paliw gazowych w okresie od 01.01.2024 r. do 30.06.2024 r.

Warunkiem otrzymania zwrotu jest złożenie wniosku (Wnioskodawcą może być osoba, z którą podpisana jest umowa o dostawę gazu), dołączenie umowy o dostarczanie paliw gazowych (dobrowolne), faktury za dostarczenie paliw gazowych, dowodu uiszczenia zapłaty za fakturę oraz ewentualnie dokumenty dotyczące dochodów gospodarstwa domowego.

Ponadto dane źródło ogrzewania musi być wpisane lub zgłoszone do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków w terminie do 21.12.2022 r. (albo po tym dniu w przypadku wpisania lub zgłoszenia nowego źródła ogrzewania).

Należy również spełnić kryterium dochodowe, które w przypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego wynosi 2.100,00 zł miesięcznie na osobę, a w przypadku gospodarstwa wieloosobowego 1.500,00 zł miesięcznie na osobę. Aktualnie dochód wyliczany jest na podstawie dochodów uzyskanych w roku 2022. Dochód weryfikowany jest jednorazowo przy złożeniu pierwszego wniosku.

Terminy składania wniosków:

  • do dnia 30 września 2024 r. – w dowolnym momencie po otrzymaniu faktury VAT;
  • po dniu 30 września 2024 r. – w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury VAT dokumentującej dostarczenie paliw gazowych, która jest przedmiotem wniosku.

Wnioski dostępne są w siedzibie GOPS w Grodzisku Dolnym (pokój nr 29) oraz poniżej.