tło

PROGRAM „Opieka wytchnieniowa ” – EDYCJA 2023

Utworzono dnia: 04.11.2022

W związku z rozpoczętym naborem wniosków w ramach programu pn. „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodzisku Dolnym informuje o możliwości skorzystania z takiej formy wsparcia.

ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE „500+” – RUSZYŁ NABÓR WNIOSKÓW W FORMIE ELEKTRONICZNEJ

Utworzono dnia: 01.02.2021

 

ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE „500+” – NOWY OKRES ZASIŁKOWY 2021/2022

Utworzono dnia: 11.01.2021

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodzisku Dolnym informuje, że w związku ze zbliżającym się okresem składania wniosków na Program „Rodzina 500+” od 01.02.2021 r. można składać wnioski WYŁĄCZNIE drogą elektroniczną. 

Uzupełniający nabór do projektu „Aktywny Senior II” – Opiekuńczych usług w Dziennym Domu Pomocy w Grodzisku Dolnym

Utworzono dnia: 27.11.2020

Szanowni Państwo!

Informujemy, że trwa nabór uzupełniający do projektu „Aktywny Senior II”!

W ramach projektu można skorzystać z:
1. Opiekuńczych usług w Dziennym Domu Pomocy w Grodzisku Dolnym

Projekt jest kierowany do Seniorek i Seniorów mieszkających na ternie Gminy Grodzisko Dolne:
– potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu,
– w wieku powyżej 60 lat.

Osoby, które chcą wziąć udział w projekcie muszą przejść procedurę rekrutacyjną i zostać zakwalifikowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodzisku Dolnym.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o uzupełnienie Formularza rekrutacyjnego i dostarczenie go do GOPS w Grodzisku Dolnym. Można skorzystać z pomocy pracowników GOPS w uzupełnieniu Formularza.
Zainteresowanie udziałem w projekcie można zgłosić również telefonicznie pod numerem: 17 24 29 134 lub e-mailem gops@grodziskodolne.pl.

Podsumowanie wydanej żywności dla mieszkańców Gminy – Podprogram 2019 POPŻ

Utworzono dnia: 30.07.2020

W dniu 28.07.2020 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodzisku Dolnym zakończył wydawanie żywności z Podkarpackiego Banku Żywności w Rzeszowie w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym – Podprogram 2019.

Żwyność z Podkarpackiego Banku Żywności w Rzeszowie

Utworzono dnia: 17.07.2020

OGŁOSZENIE

ŻYWNOŚĆ Z PODKARPACKIEGO BANKU ŻYWNOŚCI W DNIU 28.07.2020r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodzisku Dolnym informuje, że w dniu 28 lipca 2020r. (wtorek) od godz. 13:00 pod Remizą OSP w Grodzisku Dolnym będzie wydawana bezpłatna żywność z Podkarpackiego Banku Żywności w Rzeszowie dla osób zakwalifikowanych do Programu w ramach FEAD 2019, Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.
Osoby zgłaszające się po odbiór żywności proszone są o:
1) Bezwzględne zachowanie bezpiecznej odległość (1-2 metra)
2) Bezwzględne założenie środków ochrony osobistej tj. maseczki, przyłbice, rękawiczki.
3) Dezynfekcję rąk.

Osoby bez środków ochrony osobistej nie otrzymają żywności.

Świadczenia rodzinne w 2020 r. – nowy okres zasiłkowy 2020/2021

Utworzono dnia: 17.07.2020

Wnioski, które należy złożyć na okres zasiłkowy 2020/2021, w celu uzyskania świadczeń.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodzisku Dolnym informuje, że w związku
z panującą pandemią COVID – 19 istnieje możliwość wcześniejszego umówienia się na dany dzień i godzinę w związku ze zbliżającym się okresem składania wniosków na nowy okres zasiłkowy 2020/2021 na świadczenia rodzinne oraz Program „Dobry start” w celu uniknięcia dłuższego oczekiwania na możliwość złożenia wniosku na świadczenia, wynikające z dużej liczby wnioskodawców.
Wcześniejsze zapisanie się na dogodny dla Państwa termin skróci czas oczekiwania na złożenie wniosku. Zgłoszenia można dokonać telefonicznie w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Grodzisku Dolnym od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 – 15.30, tel. 17 24 29 134, 17 24 36 163.

Najbardziej potrzebujący mieszkańcy Gminy otrzymali paczki żywnościowe POPŻ

Utworzono dnia: 14.07.2020

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodzisku Dolnym w dniu 07.07.2020r. zajmował się dystrybucją żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym – Podprogram 2019.

Żywność z Podkarpackiego Banku Żywności

Utworzono dnia: 25.06.2020

OGŁOSZENIE

ŻYWNOŚĆ Z PODKARPACKIEGO BANKU ŻYWNOŚCI

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodzisku Dolnym informuje, że w dniu 7 lipca 2020r. (wtorek) od godz. 13:00 pod Remizą OSP w Grodzisku Dolnym będzie wydawana bezpłatna żywność z Podkarpackiego Banku Żywności w Rzeszowie dla osób zakwalifikowanych do Programu w ramach FEAD 2019, Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanegoz Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.
Osoby zgłaszające się po odbiór żywności proszone są o:
1) Bezwzględne zachowanie bezpiecznej odległości  (1-2 metra)
2) Bezwzględne założenie środków ochrony osobistej tj. maseczki, przyłbice, rękawiczki.
3) Dezynfekcję rąk.

Osoby bez środków ochrony osobistej nie otrzymają żywności.

SKIEROWANIA DLA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO ODBIORU ŻYWNOŚCI BĘDĄ WYDAWANE POD REMIZĄ OSP W GRODZISKU DOLNYM – PROSZĘ NIE ZGŁASZAĆ SIĘ DO GOPS.

Seniorów i Seniorki z Gminy Grodzisko Dolne zapraszamy do udziału w projekcie ” Aktywny Senior II”

Utworzono dnia: 23.06.2020

Szanowni Państwo!

Informujemy, że trwa nabór do projektu „Aktywny Senior II”!

W ramach projektu można skorzystać z:
1. Opiekuńczych usług w Dziennym Domu Pomocy w Grodzisku Dolnym
lub
2. Sąsiedzkich usług opiekuńczych

Projekt jest kierowany do Seniorek i Seniorów mieszkających na ternie Gminy Grodzisko Dolne:
– potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu,
– w wieku powyżej 60 lat.

Osoby, które chcą wziąć udział w projekcie muszą przejść procedurę rekrutacyjną i zostać zakwalifikowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodzisku Dolnym.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o uzupełnienie Formularza rekrutacyjnego i dostarczenie go do GOPS w Grodzisku Dolnym. Można skorzystać z pomocy pracowników GOPS w uzupełnieniu Formularza.
Zainteresowanie udziałem w projekcie można zgłosić również telefonicznie pod numerem: 17 24 29 134 lub e-mailem gops@grodziskodolne.pl.

Dzienny Dom Pomocy w Grodzisku Dolnym ponownie otwarty

Utworzono dnia: 15.06.2020

Szanowni Państwo!

Informujemy, że ponownie otwieramy Dzienny Dom Pomocy w Grodzisku Dolnym!
Zachęcamy do korzystania z DDP seniorów z terenu gminy Grodzisko Dolne.
Dzienny Dom Pomocy oferuje:
– całodzienne usługi opiekuńcze,
– specjalistyczne usługi opiekuńcze,
– zajęcia według potrzeb i zainteresowań, np. z psychologiem, fizjoterapeutą, zajęcia informatyczne, muzyczne, ogrodnicze, rękodzielnicze,
– wyżywienie: śniadanie oraz obiad.

Bliższe informacje pod numerem telefonu: 17 24 29 134 lub e-mail: gops@grodziskodolne.pl.

Informacja Podkarpacki Bank Żywności w Rzeszowie

Utworzono dnia: 04.05.2020

W związku z aktualizacją Wytycznych Instytucji Zarządzającej dotyczących realizacji POPŻ Podprogram 2019 z dnia 17 i 23 marca 2020 dotyczącej usprawniania realizacji dystrybucji wśród osób potrzebujących wprowadzone następujące zasady postepowania w okresie zagrożenia epidemiologicznego związanego z COVID-19.
1. Dopuszcza się zmianę terminów dostaw poszczególnych artykułów spożywczych do magazynów organizacji partnerskich i terminów ich dystrybucji w celu dostosowania do bieżących możliwości organizacji partnerskich.

 

„NIEBIESKA LINIA”- POMOC DLA OSÓB DOTKNIĘTYCH PRZEMOCĄ

Utworzono dnia: 27.04.2020

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” prowadzi bezpłatny, całodobowy telefon dla osób doznających przemocy domowej i dla świadków przemocy. Pomoc można uzyskać pod nr telefonu 800-12-00-02 a także e-mailowo: niebieskalinia@niebieskalinia.info. Ponadto w poniedziałki w godz. 13:00 -15:00 można skonsultować się z psychologiem korzystając z komunikatora Skype (pogotowie.niebieska.linia). Z pomocy z wykorzystaniem Skype mogą skorzystać także osoby posługujące się językiem migowym.

Porady psychologiczne w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Leżajsku

Utworzono dnia: 06.04.2020

Pomoc psychologiczną można również uzyskać w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Leżajsku, która uruchomiła dodatkowe, zdalne kanały komunikacji ze swoimi specjalistami. Kontakt może odbywać się za pomocą telefonu (17 242 07 99, tel. kom. 693 660 799), poczty elektronicznej (poradnialezajsk@o2.pl), komunikatorów społecznościowych i wideorozmów (psycholog Monika Chrząstek z PPP oraz pedagog Ewa Rejman z SP nr 3 są dostępne na Messengerze.

Darmowe telefony – wsparcie psychologiczne w sytuacji pandemii COVID-19

Utworzono dnia: 25.03.2020

W nawiązaniu do wiadomości email Podkarpackiego Stowarzyszenia Psychoterapeutów, przesłanej do Wydziału Polityki Społecznej tutejszy Urzędu, informuję, iż istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnego telefonicznego wsparcia psychologicznego udzielanego przez psychoterapeutów w związku z pandemią COVID-19.
Lista psychoterapeutów oraz dni i godz., kiedy można się umówić na rozmowę telefoniczną znajdują się na stronie Podkarpackiego Stowarzyszenia Psychoterapeutów: psychoterapia-podkarpackie.pl oraz poniżej:

Iwona Barabasz, tel. 600 186 127, piątek 17.00 – 20.00

Agnieszka Binkowska, tel. 502 102 317, wtorek 10. 00 – 12.00

Maciej Ćwik, tel. 662 234 604, wtorek 10.30 – 11.30

Beata Guzek, tel. 783 678 635, środa 18.00 – 19.00

Paweł Kopeć, tel. 534 066 978, wtorek 19.00 – 20.00, czwartek 10.00 – 11.00

Kamila Makara – Czułno, tel. 697 363 288, środy 12.00 – 13.00

Jacek Pasternak, tel 604 794 670, poniedziałek 18.00 – 20.00

Agnieszka Polańczyk – Ciskał, tel. 501 242 297, poniedziałek 8.00 – 10.00,
środa 8.00 – 11.00, czwartek 8.00 – 12.00

Małgorzata Zioło, tel. 503 025 888, poniedziałek 14.00 – 15.00, piątek
15.00 – 16.00

Renata Zuba, tel. 881 442 883, piątek 16.00 – 17.00

Na co mogą liczyć osoby objęte kwarantanną?

Utworzono dnia: 20.03.2020

Funkcjonowanie Dziennego Domu Pomocy „Aktywny Senior” czasowo zawieszone

Utworzono dnia: 13.03.2020

Szanowni Państwo!

Informujemy, ze względu na stan epidemiczny w związku z chorobą COVID-19, funkcjonowanie Dziennego Domu Pomocy w Grodzisku Dolnym jest czasowo zawieszone na podstawie zarządzenia Wójta Gminy Grodzisko Dolne.
Działalność Dziennego Domu Pomocy, w tym świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, będzie kontynuowana jak tylko pozwolą na to warunki.
O terminie wznowienia działalności Dziennego Domu Pomocy w Grodzisku Dolnym będziemy niezwłocznie informować.
Informacje można uzyskać:
– na stronie: http://gops.grodziskodolne.pl/
– pod numerem telefonu: 17 24 29 134
– e-mail: gops@grodziskodolne.pl
– na tablicy ogłoszeń Dziennego Domu Pomocy w Grodzisku Dolnym.

Podsumowanie z wydawania żywności z Podkarpackiego Banku Żywności

Utworzono dnia: 05.03.2020

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodzisku Dolnym w dniu 28.02.2020r. zajmował się dystrybucją żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym – Podprogram 2019. Żywność w postaci: groszku z marchewką – 960 kg, koncentratu pomidorowego – 256 kg, buraczków wiórki – 280 kg, makaronu jajecznego – 800 kg, ryżu białego – 400 kg, kaszy gryczanej– 400 kg, herbatników maślanych – 160 kg, mleka UHT – 800 l, sera podpuszczkowego dojrzewającego – 640 kg, szynki drobiowej – 480 kg, filetu z makreli w oleju – 272 kg, cukru białego – 1200 kg, oleju rzepakowego – 800 l. Łącznie 7 448 kg żywności o wartości 38 958,23 zł zostało rozdane 400 osobom/rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, które złożyły stosowne zaświadczenia potwierdzające ich dochody. Kryterium dochodowe na osobę w rodzinie nie może przekraczać 1056, 00 zł, a dla osoby samotnie gospodarującej 1402,00 zł miesięcznie. Pomoc ta w znacznym stopniu wpłynęła na zmniejszenie kosztów zakupu żywności w rodzinach, które skorzystały z w/w pomocy.
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodzisku Dolnym składa serdeczne podziękowania pracownikom Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodzisku Dolnym i strażakom OSP w Grodzisku Dolnym za ciężką pracę przy dystrybucji żywności oraz Panu Prezesowi OSP w Grodzisku Dolnym za udostępnienie miejsca do wydawania żywności.

Odwołane warsztaty kulinarne

Utworzono dnia: 04.03.2020

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodzisku Dolnym informuje, że na podstawie zarządzenia Nr 15/20 z dnia 4 marca 2020 roku wydanego Przez Wójta Gminy Grodzisko Dolne zostają odwołane zaplanowane warsztaty kulinarne w dniu 9 marca 2020 roku w godz. 11:00-13:00 w Dziennym Domu Pomocy w Grodzisku dolnym 124 A.

Zaproszenie na warsztaty kulinarne

Utworzono dnia: 03.03.2020

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w Grodzisku Dolnym informuje, że w dniu 9 marca 2020 r. w godz. 11:00 – 13:00 w Dziennym Domu Pomocy – Grodzisko Dolne 124A odbędą się warsztaty kulinarne jako działanie towarzyszące w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2019.Oferta kierowana jest do uczestników ww. programu. W ramach warsztatów uczestnicy zapoznają się z zasadami prawidłowego żywienia.
Udział w warsztatach jest bezpłatny.
Zapraszamy!

 

 

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Warsztaty Kulinarne

Utworzono dnia: 03.03.2020

W dniu 24.02.2020 r. w Dziennym Domu Pomocy „Aktywny Senior” w Grodzisku Dolnym odbyły się warsztaty kulinarne jako działanie towarzyszące w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2019. W warsztatach wzięły aktywny udział osoby korzystające
z Podkarpackiego Banku Żywności oraz podopieczni Dziennego Domu Pomocy „Aktywny Senior”.W ramach warsztatów uczestnicy przygotowywali wraz z Panią dietetyk sałatkę z selera, serek z dodatkami oraz zapoznali się z zasadami prawidłowego żywienia.

Zaproszenie na warsztaty kulinarne

Utworzono dnia: 17.02.2020

GOPS w Grodzisku Dolnyminformuje, że w dniu 24 lutego 2020 r. w godz. 10:00 – 12:00 w Dziennym Domu Pomocy – Grodzisko Dolne 124A odbędą się warsztaty kulinarne jako działanie towarzyszące w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2019.Oferta kierowana jest do uczestników ww. programu. W ramach warsztatów uczestnicy zapoznają się z zasadami prawidłowego żywienia.
Udział w warsztatach jest bezpłatny.
Zapraszamy!

 

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Żywność z Podkarpackiego Banku Żywności

Utworzono dnia: 11.02.2020

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodzisku Dolnym informuje, że w dniu 28.02.2020r. (piątek) od godz. 1300 pod Remizą OSP w Grodzisku Dolnym  będzie wydawana bezpłatna żywność z Podkarpackiego Banku Żywności  w Rzeszowie w ramach FEAD 2019, Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Osobom, które złożyły wymagane dokumenty w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Grodzisku Dolnym żywność będzie wydawana wyłącznie w dniu 28.02.2020r.

Program operacyjny pomoc żywnościowa 2014-2020

Utworzono dnia: 14.01.2020

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM PODPROGRAM 2019

 CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie  grudzień 2019 – lipiec 2020,  a jej celami szczegółowymi są:

  1. organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji partnerskich lokalnych, zwanych dalej OPL, zgodnie z zasadami PO PŻ,
  2. racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z OPO oraz z innych źródeł, na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym,
  3. przekazanie artykułów spożywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami PO PŻ,
  4. prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu włączenie społeczne. 

Żywność z Podkarpackiego Banku Żywności

Utworzono dnia: 18.09.2019

PODPROGRAM 2019
wrzesień 2019- czerwiec 2020

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodzisku Dolnym informuje o możliwości otrzymania żywności z Podkarpackiego Banku Żywności w Rzeszowie w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.
Osoby – rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej pragnące otrzymać pomoc, powinny zgłosić się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodzisku Dolnym, w celu ustalenia swojej sytuacji materialnej.
Należy przedstawić dokumenty potwierdzające dochody.

Dożywianie dzieci w szkołach

Utworzono dnia: 22.08.2019

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodzisku Dolnym informuje rodziców o możliwości ubiegania się o dożywianie dzieci w szkołach. Prosi się rodziców o jak najszybsze składanie wniosków, aby dzieci mogły skorzystać z dożywiania od 2 września 2019r. Dochód na jednego członka rodziny nie może przekraczać miesięcznie 150 % kryterium dochodowego obowiązującego w pomocy społecznej tj. 792, 00 zł.
Wnioski należy składać w GOPS, tel. 17 24 29 134. 17 24 01 204, 17 24 01 084.

Stypendium szkolne

Utworzono dnia: 22.08.2019

Od 02-09-2019 r. do 16-09-2019 r. można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Grodzisku Dolnym wnioski o stypendia szkolne dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
Kryterium dochodowe wynosi 528 zł na osobę w rodzinie.

Wystawa prac uczestników Dziennego Domu Pomocy „Aktywny Senior” w Grodzisku Dolnym w Muzeum Ziemi Leżajskiej

Utworzono dnia: 26.06.2019

Od dnia 12 czerwca 2019 roku w Muzeum Ziemi Leżajskiej  można zwiedzać wystawę pt. „Odnaleźć siebie…”, wśród której znajdują się prace wykonane różnymi technikami  przez podopiecznych Dziennego Domu Pomocy „Aktywny Senior” w Grodzisku Dolnym.

Wystawę można oglądać do 11 sierpnia br. w Muzeum Ziemi Leżajskiej.

Komunikat GOPS

Utworzono dnia: 25.06.2019

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodzisku Dolnym uprzejmie informuję, że z dniem 1 lipca 2019 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 26 kwietnia o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 17 maja 2019 r., poz. 924) wprowadzająca zmiany w Programie ,,Rodzina 500+’’. Od 1 lipca 2019 r. świadczenie wychowawcze na każde dziecko będzie miało charakter powszechny i będzie przysługiwać niezależnie od dochodu rodziny. Jest to najważniejsza zmiana wprowadzana ww. nowelizacją przepisów ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2018 r., poz. 2134 z późn. zm.).

Żywność dla mieszkańców Gminy Grodzisko Dolne z Podkarpackiego Banku Żywności

Utworzono dnia: 10.06.2019

Podsumowanie Podprogramu 2018. 

Czas trwania programu od sierpnia 2018r.  do czerwca 2019r.

W dniu 28.05.2019 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodzisku Dolnym zakończył wydawanie żywności z Podkarpackiego Banku Żywności w Rzeszowie w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym – Podprogram 2018. W okresie od sierpnia 2018 – do maja 2019 mieszkańcy gminy Grodzisko Dolne otrzymali paczki żywnościowe w skład których wchodziły: groszek z marchewką – 1386 kg, fasola biała – 1386 kg, koncentrat pomidorowy – 616 kg, buraczki wiórki – 197,75 kg, powidło śliwkowe – 693 kg, makaron jajeczny – 1732,50 kg, makaron kukurydziany – 192,50 kg, ryż biały – 1155 kg, kasza gryczana – 577,50 kg, herbatniki maślane – 308 kg, mleko UHT – 2695 l, ser podpuszczkowy dojrzewający – 924 kg, szynka drobiowa – 1155kg, szynka wieprzowa mielona – 808,50 kg, pasztet wieprzowy – 246,40 kg, kabanosy wieprzowe – 138,6 kg, filet z makreli w oleju – 654,50 kg, cukier biały – 1540 kg, miod nektarowy wielokwiatowy – 154 kg, olej rzepakowy – 1540 l, gołąbki w sosie pomidorowy – 654,50 kg. Łącznie 18 754,75 kg żywności zostało rozdane 486 osobom/rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, które złożyły stosowne zaświadczenia potwierdzające ich dochody. Wartość żywności wyniosła 94 056,57 zł. Pomoc ta w znacznym stopniu wpłynęła na zmniejszenie kosztów zakupu żywności w rodzinach, które skorzystały z w/w pomocy.
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodzisku Dolnym składa serdeczne podziękowania pracownikom Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodzisku Dolnym i strażakom OSP w Grodzisku Dolnym za ciężką pracę przy dystrybucji żywności oraz Panu Prezesowi OSP w Grodzisku Dolnym za udostępnienie miejsca do wydawania żywności.

 

 

Świadczenia rodzinne – nowy okres zasiłkowy 2019/2020

Utworzono dnia: 16.05.2019

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodzisku Dolnym informuje, że w związku ze zbliżającym się okresem składania wniosków o świadczenia rodzinne, Program „Rodzina 500+” oraz Program „Dobry start” od 01.08.2019 r. (w wersji papierowej) w celu uniknięcia dłuższego oczekiwania na możliwość złożenia wniosku o świadczenia, z powodu dużej liczby wnioskodawców, istnieje możliwość wcześniejszego umówienia się na dany dzień i godzinę.

Żywność z Podkarpackiego Banku Żywności

Utworzono dnia: 13.05.2019

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej   w Grodzisku Dolnym informuje, że w dniu 28.05.2019r. (wtorek) od godz. 1300 pod Remizą OSP w Grodzisku Dolnym  będzie wydawana bezpłatna żywność z Podkarpackiego Banku Żywności  w Rzeszowie w ramach FEAD 2018, Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Osobom, które złożyły wymagane dokumenty w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Grodzisku Dolnym żywność będzie wydawana wyłącznie w dniu 28.05.2019 roku.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodzisku Dolnym rozdysponował żywność

Utworzono dnia: 12.04.2019

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodzisku Dolnym w dniu 09.04.2019 r. zajmował się dystrybucją żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym – Podprogram 2018. Żywność w postaci: groszku z marchewką – 616 kg, fasoli białej- 616 kg, powidła śliwkowego – 231 kg, makaronu jajecznego – 385 kg, makaronu kukurydzianego – 192,50 kg, ryżu białego – 770 kg, kaszy – 385 kg, herbatników maślanych – 308 kg, mleka UHT – 770 l, sera podpuszczkowego dojrzewającego – 462 kg, gołąbków – 327,25 kg, szynki drobiowej – 462 kg, szynki wieprzowej mielonej – 231 kg, pasztetu – 246,40 kg,  kabanosów wieprzowych – 138,60 kg, filetu z makreli w oleju – 261,80 kg, miodu nektarowego wielokwiatowego – 154 kg, oleju rzepakowego – 385 l.

Warsztaty kulinarne

Utworzono dnia: 02.04.2019

W dniu 20.03.2019 r. w Dziennym Domu Pomocy „Aktywny Senior” w Grodzisku Dolnym  odbyły się warsztaty kulinarne jako działanie towarzyszące w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2018.

„Bus #Nowa Piątka” – zaproszenie na spotkanie informacyjne

Utworzono dnia: 02.04.2019

W dniu 03.04.2019r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Grodzisku Dolnym przedstawiciele Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych będą udzielać informacji, rozdawać ulotki na temat programu rządowego „#Nowa Piątka”.

Żywność z Podkarpackiego Banku Żywności

Utworzono dnia: 19.03.2019

OGŁOSZENIE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodzisku Dolnym informuje osoby, które w październiku 2018 roku korzystały z żywności z Podkarpackiego Banku Żywności, że w dniu  09.04.2019 r. od godz. 1300 pod remizą OSP w Grodzisku Dolnym będzie wydawana bezpłatna żywność z Podkarpackiego Banku Żywności w Rzeszowie w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2018.

Warsztaty kulinarne 20 marca 2019

Utworzono dnia: 12.03.2019

GOPS w Grodzisku Dolnym informuje, że w dniu 20 marca   2019 r. w godz.  11:00 – 13:00  w  Dziennym Domu Pomocy – Grodzisko Dolne 124A   odbędą się warsztaty kulinarne

Bezpieczny Senior

Utworzono dnia: 22.02.2019

W dniu 12.02.2019r. w Dziennym Domu Pomocy „Aktywny Senior”
w Grodzisku Dolnym  odbyło się spotkanie z Funkcjonariuszami Policji.

W trakcie spotkania poruszone były zagadnienia z wiązane między innymi z :

– bezpieczeństwem osób starszych – „ Bezpieczny Senior”, zagrożenia ze strony domokrążców, wpuszczania osób obcych do domu, udzielanie danych osobowych postronnym osobom, właściwego zabezpieczenia mienia przed włamaniami
i kradzieżami i odpowiedniego zachowania się w takich sytuacjach,

– oszustwami metoda na „na wnuczka”, „policjanta”, „hydraulika” itp. Przypominano metody działania sprawców, wskazano algorytmy postępowania w przypadku stania się ofiarą oszustwa,

– zagrożeniami związanymi z bezpieczeństwem w ruchu drogowym w tym: obowiązek noszenia elementów odblaskowych, właściwego poruszania się rowerami, korzystania z chodnika i właściwej strony jezdni,

– omówiono zagadnienia związane z programem profilaktycznym „Stop Przemocy w Rodzinie” oraz „Ograniczyć Wandalizm” z uwagi na przypadki dewastacji mienia.

– nawiązano do programu „Dzielnicowy Bliżej Nas”,

– zaprezentowano aplikację „ Moja Komenda” oraz „Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Warsztaty kulinarne

Utworzono dnia: 22.02.2019

W dniu 20.02.2019 r. w Dziennym Domu Pomocy „Aktywny Senior”
w Grodzisku Dolnym  odbyły się warsztaty kulinarne jako działanie towarzyszące w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2018.
W warsztatach wzięły aktywny udział osoby korzystające z Podkarpackiego Banku Żywności oraz podopieczni Dziennego Domu Pomocy „Aktywny Senior”.

W ramach warsztatów uczestnicy przygotowali wraz z Panią dietetyk sałatkę z kuskusem, pastę z białej fasoli ALA SMALEC, praliny w białej czekoladzie oraz zapoznali się z zasadami prawidłowego żywienia.

Przyjmowanie skarg i wniosków

Utworzono dnia: 13.02.2019

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodzisku Dolnym przyjmuje strony od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 -15:00.

Książka skarg i wniosków znajduje się w sekretariacie piętro I pokój 25

Warsztaty kulinarne

Utworzono dnia: 12.02.2019

GOPS w Grodzisku Dolnym informuje, że w dniu 20 lutego   2019 r. w godz.  14:00 – 16:00 w Dziennym Domu Pomocy – Grodzisko Dolne 124A odbędą się warsztaty kulinarne